image
» MediaNota

Desfășurarea concursului de admiterea

Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectueiză în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

  • MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
  • MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
  • MNEA - media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:


  • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile ”Administrarea aplicațiilor web”, ”Programarea și analiza produselor program”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Administrarea bazelor de date”;
  • limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile ”Contabilitate” și ”Servicii administrative și de secretariat”.

Calculați GPA în calculatorul nostru

Introduceți notele la 4 subiecte de bază:

Media notelor la exemenele de absolvire:

Media dumneavoastră de concurs:

ERROR LIST:
  • ERROR: 27 - Nu ați introdus o evaluare.
  • ERROR: 31 - Evaluare competitivă mai mică de 5,00.
  • ERROR: 41 - Evaluare competitivă mai mult de 10,00.
  • ERROR: 69 - Ați ratat introducerea uneia dintre cele 5 evaluări, verificați câmpurile de intrare.