Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale din Moldova

Colegiul de Studii Administrative şi Fiscale a fost fondat în anul 2016 şi îregistrat în modul stabilit.

Noi pregătim specialişti de calificare înaltă la următoarele specialităţi:

  • Siguranţa produselor agroalimentare, calificarea- tehnician în asigurarea calităţii produselor agro-alimentare, admitere- în baza studiilor gimnaziale (9cl.), termen de instruire- 4 ani, forma de instruire – de zi.
  • Administrarea aplicaţiilor WEB, calificarea- tehnician de sit-uri web, admiterea în baza studiilor gimnaziale (9 cl.), termen de instruire- 4 ani, forma de instruire- de zi.
  • Impozite şi percepere fiscală, calificarea- contabil, perceptor fiscal, admiterea în baza studiilor gimnaziale (9 clase), termen de instruire- 4 ani, forma de instruire- de zi
  • Planificarea şi administrarea afacerilor, calificarea- tehnician planificare,admiterea – în baza studiilor gimnaziale (9 clase), termen de instruire- 4 ani, forma de instruire- de zi
  • Securitatea şi sănătatea în muncă, calificarea- tehnician securitatea şi sănătatea în muncă, admiterea- in baza studiilor gimnaziale (9 clase), termen de instruire 4 ani, forma de instruire- de zi.
  • Servicii Administrative şi de secretariat, calificarea- tehnician planificare,admiterea în baza studiilor gimnaziale, termen de instruire- 4 ani, forma de instruire-de zi..
  • Vă urăm succese la absolvirea şcolii şi vă asigurăm de bunăvoinţa comisiei de admitere a Colegiului nostru.